SLAPPed but not silenced

Vervolg van de vervolging in de zaak SOCFIN

Mensenrechtenverdedigers doelwit van gerechtelijke vervolging

Florence Kroff, mensenrechtenactiviste en beleidsmedewerkster van FIAN Belgium, wordt sinds 2019 vervolgd in een door SOCFIN aangespannen SLAPP-procedure. Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) is een strategie gericht op het muilkorven van mensenrechtenverdedigers en het bevorderen van "greenwashing" bij potentiële investeerders. In het kader van de SLAPPed but not Silenced-campagne van het Business & Human Rights Center getuigt Florence Kroff van de wereldwijde gevolgen van dit soort praktijken.


Hoe heeft deze rechtszaak uw mensenrechtenwerk beïnvloed ?

Net zoals bij vele andere, vervolgde mensenrechtenorganisaties en -activisten het geval is, treffen de gerechtelijke procedures een dubbel doelwit, namelijk enerzijds de activisten zelf en anderzijds hun bewegingen of organisaties. Het is in deze dubbele hoedanigheid, als vertegenwoordiger van FIAN en als individu, dat Florence Kroff wordt vervolgd.

"De vervolging heeft duidelijk een negatieve impact op ons werk, alleen al door de tijd en de kolossale middelen die we aan onze verdediging moeten besteden, om nog maar te zwijgen over de psychologische draagwijdte en de mentale belasting. Maar het valt niet te vergelijken met wat activisten in het Zuiden meemaken, waar de schendingen plaatsvinden, die wij hier in Europa aan de kaak stellen."

Welke lessen trok u uit deze SLAPP-aanklachten ?

"Ten eerste, heel praktisch, het enorme belang van degelijk onderzoekswerk en een verzekering voor rechtsbijstand.

Ten tweede, het belang van samenwerken : doordat de zaken die SOCFIN ons ten laste legt, gaan over onderzoek dat we uitvoerden in samenwerking met andere organisaties, wordt de verdediging ook collectief gevoerd.

En als laatste, is er de mogelijkheid om deze SLAPP-aanklachten tegen de aanklagers zelf te gebruiken, ten gunste van de getroffen gemeenschappen voor wiens rechten we vechten, hetzij doordat we zo belangrijke informatie kunnen verkrijgen, hetzij door deze zelfde multinationals in reconventie aan te klagen wegens kwaadwillige vervolging."

De zaak SOCFIN

In december 2019 werden 4 ngo’s en 7 van hun medewerkers opgeroepen om voor een onderzoeksrechter in Luxemburg te verschijnen naar aanleiding van een klacht wegens laster die was ingediend door de multinationale agro-industriële onderneming SOCFIN. De klacht zou zijn ingediend naar aanleiding van de publicatie van een rapport van FIAN Belgium over landroof in Sierra Leone, alsmede van een serie persberichten van de vermeende beschuldigde ngo’s (11. 11.11, CNCD-11.11.11, FIAN Belgium, SOS Faim België en SOS Faim Luxemburg) en een actie op de Algemene Vergadering van SOCFIN in mei 2019 in Luxemburg. Deze laatste actie was bedoeld om het publiek bewust te maken van de situatie van de getroffen gemeenschappen en om het management van het bedrijf aan te spreken. De klachten omvatten laster, belediging en schending van de privacy. In april 2021 was het gerechtelijk onderzoek nog aan de gang.

[#ensavoirplus]

Meer weten over de zaak SOCFIN & FIAN ?

Terug