Online evenement

Agro-kolonialisme of ontwikkeling?

Acties en campagnes die FIAN ondersteunt

9 maart 2021 12h30

Online evenement (in het Frans) op Facebook. Live deze dinsdag, 9 maart 2021 om 12:30 uur. Gratis toegankelijk (met of zonder Facebook-account). Klik hier om de uitzending bij te wonen

Een analyse van de financiering van ontwikkelingssamenwerking tegen de achtergrond van de meest recente ontwikkelingen. Er is opnieuw een dode gevallen onder vreedzame actievoerders in de dorpen Mwingi en Bolesa in de Democratische Republiek Congo. De actievoerders werden in de gevangenis opgesloten na protesten tegen de komst van de nieuwe baas van de palmolieplantages van de multinational Feronia-PHC-KKM. Dit bedrijf wordt gefinancierd door overheidsbanken, waaronder de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (BIO). Dit ondanks erkende negatieve gevolgen voor de mensenrechten. De dorpelingen eisen onder meer dat er een einde komt aan de criminalisering, dat hun voorouderlijk land wordt teruggegeven en dat zij een eerlijke loon en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden krijgen.


Case-analyse: het palmoliebedrijf Feronia-PHC in de Democratische Republiek Congo

De Belgische financiering van de industriële oliepalmplantages van het bedrijf Feronia-PHC in de DRC wekt al enkele jaren de bezorgdheid van de civiele samenleving.

Ondanks zijn ambitie om bij te dragen tot ontwikkeling, wakkert het agro-industrieel bedrijf een landconflict met lokale gemeenschappen aan, die de monopolisering aanklagen van hun voorouderlijk land. Er zijn ook andere sociale en milieudelicten gedocumenteerd. Naarmate de spanningen op het terrein toenemen, neemt ook de criminalisering van activisten toe.

Onlangs werd een vreedzame demonstratie tegen het gedrag van het bedrijf onderdrukt door bewakers van het bedrijf. Er zijn een tiental willekeurige arrestaties verricht, mensen zijn mishandeld, waaronder een man die aan zijn verwondingen is overleden.

Maatschappelijke organisaties roepen de Europese ontwikkelingsbanken die Feronia financieren (waaronder BIO in België) op om iets aan deze alarmerende situatie te doen.

Er is dringend behoefte aan een andere ontwikkelingsaanpak om de mensenrechten weer centraal te stellen en ervoor te zorgen dat de problemen ter plaatse worden aangepakt. De verbeteringen op het terrein laten echter op zich wachten.

Naast dit concrete geval zal aan de hand van andere voorbeelden kunnen worden gewezen op de noodzaak om de dominante visie op ontwikkelingssamenwerking in de landbouw te herzien, maar ook op de noodzaak om andere Belgische agro-industrieën die actief zijn in het Zuiden, zoals SOCFIN of SIAT, beter te reglementeren.

Terug naar het begin van de pagina

Sprekers

  • Florence Kroff (FIAN België)
  • Hélène Capocci (Entraide et Fraternité)

Programma

Online evenement op Facebook Live deze dinsdag, 9 maart 2021 om 12:30 uur. Gratis toegankelijk (met of zonder Facebook-account).

Click here to join the broadcast

  • 12h30-12h45: pleidooi tegen een ontwikkelingsmodel met agro-kolonialistische trekjes - het geval Feronia-PHC KKM
  • 12:45-13:00: landbouw en ontwikkelingssamenwerking - dominante en alternatieve standpunten
  • 13u-14u : uitwisseling en vragen/antwoorden

Terug naar het begin