STUDIEDAG 28/10/22

Het recht als wapen in de klimaatstrijd

Branden, droogte en watertekort kenmerkten de zomer van 2022. Vorig jaar werd Wallonië getroffen door historische overstromingen. De klimaatcrisis is nog nooit zo voelbaar geweest. De wetenschappelijke rapporten die ons hiervoor waarschuwen zijn nochtans al meer dan 50 jaar oud...

Zie Facebook

Tegenover de inertie van de autoriteiten en bedrijven in de materie, wendt het middenveld zich steeds meer tot justitie. Denk maar aan de zaken Urgenda (Nederland), Milieudefensie v/ Shell (Nederland), Klimaatzaak (België), l’Affaire du Siècle (Frankrijk) en Notre Affaire à Tous (Frankrijk).

Deze procedures zijn een aanvullend instrument in de acties voor klimaatgerechtigheid. Zij kunnen voor tastbare vooruitgang zorgen, van lokaal tot internationaal niveau. Maar gerechtelijke acties hebben ook hun limieten en obstakels. Zo hebben ze in bepaalde gevallen slechts een beperkte impact op het concrete beleid. Daarnaast kan een juridisering van de strijd tegen klimaatverandering een risico op depolitisering met zich meebrengen.

Geconfronteerd met deze uitdagingen en kansen, willen wij – verenigingen, academici, en advocaten – met deze studiedag gewijd aan “het recht als wapen in de klimaatstrijd” een aantal vragen opwerpen over deze klimaatprocedures:

  • Hoe zorgen we voor een zo solide mogelijke juridische basis voor dergelijke procedures?
  • Hoe garanderen we dat deze procedures de klimaatbeweging daadwerkelijk versterken, zonder de sociale rechtvaardigheid uit het oog te verliezen?
  • Welke strategie gebruikt men best, binnen en buiten de rechtbanken?

Het doel van deze dag is om een balans op te maken van de klimaatzaken die al hebben plaatsgevonden in België, Europa en de wereld. We analyseren de sterktes en zwaktes van procedures voor het klimaat en gaan op zoek naar mogelijke pistes voor volgende juridische acties in België.

De dag zal bestaan uit voordrachten, debatten en interactieve workshops. Met deze ontmoeting willen we activisten, verenigingen en juristen laten nadenken over concrete, multidisciplinaire en creatieve manieren om gerechtelijke procedures tegen de klimaatverandering uit te denken en te versterken.

De studiedag wordt georganiseerd door Progress Lawyers Network, CNCD-11.11.11, Fian, Youth for Climate, la Ligue des droits humains.