27 juli 2021
FIAN International

SOFI 2021 : het opsporen van honger die de onderliggende oorzaken negeert

Verslag over de toestand van het recht op voedsel en voeding

Gepubliceerd door het Global Network for the Right to Food and Nutrition, met de steun van FIAN International, dit rapport wil een aanvulling zijn op en een dialoog tot stand brengen met de State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) van de FAO. Het belicht de structurele oorzaken van honger en ondervoeding, die niet in de cijfers tot uiting komen.

De derde editie van het verslag over de toestand van het recht op voedsel en voeding (in het Engels) concentreert zich op het recht op voedsel en voeding in de context van de COVID-19-pandemie. Er wordt gekeken naarde maatregelen van regeringen om de verspreiding van het virus in te dammen en de gevolgen daarvan voor verschillende bevolkingsgroepen. Het geeft ook een overzicht van hoe gemeenschappen en groepen uit het maatschappelijk middenveld over de hele wereld zich hebben georganiseerd om de crisis het hoofd te bieden, hulpbehoevenden te ondersteunen en te evolueren naar gezondere en duurzamere voedselsystemen.


Visitez le site du Réseau mondial pour le droit à l’alimentation et à la nutrition : www.righttofoodandnutrition.org/fr